První konzultace

První vstupní terapie se standardně skládá ze tří hlavních částí – vyšetření, nastavení terapeutického plánu a samozřejmě terapie jako takové.

Vyšetření zahajujeme poměrně podrobným rozhovorem o vašich zdravotních obtížích – současných, ale i těch minulých. V anamnéze pátráme po prodělaných onemocněních, úrazech, operacích, pracovní/sportovní zátěži apod. To vše nám pomáhá správně pochopit příčiny vzniku vašeho zdravotního problému a najít tak co nejefektivnější řešení. Další průběh terapie se pak samozřejmě liší v závislosti na tom, jakou službu právě využíváte a jaké jste si s terapeutem stanovili cíle.

Fyzioterapie

Vstupní fyzioterapeutické vyšetření zahrnuje vyšetření pohledem, pohmatem, dynamické zkoušky páteře, speciální klinické testy a další, v závislosti na problému, s kterým přicházíte. Standardně vyšetřujeme držení těla, stabilitu a napřímení páteře v různých pozicích a pohybech. Pasivně také testujeme rozsah pohybu jednotlivých kloubů, pohmatem zkoušíme napětí svalů apod.

MINT Terapie panevniho dna

*Často pro pacienty může být překvapivé, že terapeut vyšetřuje i části těla zdánlivě nesouvisející s místem bolesti. Lidské tělo funguje jako celek. Svaly a další měkké tkáně – vazy, šlachy, fascie, jsou provázané do funkčních řetězců, postavení jednoho kloubu ovlivňuje postavení jiného apod. Místo bolesti tak může být už jen následkem a příčina obtíží leží úplně jinde.

Kombinace podrobné anamnézy a komplexního vyšetření nám pomáhá definovat klíčové oblasti pacientova problému, dává nám informaci, jak pohybový aparát funguje a reaguje na různé typy zatížení. To vše je potom základní výchozí pozicí pro léčbu, ale také stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů terapie.

Terapie pak obvykle začíná technikami, které uleví od aktuální bolesti nebo obtíže a napomáhají nám k optimálnímu nastavení pohybového aparátu. Toho potom využíváme i ve více aktivní části terapie, kde přes specifická cvičení dosahujeme re-edukace správných pohybových stereotypů, držení těla, dýchání, centrace jednotlivých kloubů nebo napřímení a uvolnění páteře. Pacienty samozřejmě v terapii učíme i jednoduchá cvičení na doma, která jsou součástí léčebného procesu a která pomáhají obtížím do budoucna předcházet. V některých případech také odesíláme pacienty k dalším odborníkům, objednáváme návštěvy u jiných specialistů.

Ergoterapie

V MINT Terapie poskytujeme ergoterapii pro děti. První návštěva je zejména pro rodiče, případně jiné pečující osoby. Obtíže, které dítě má, se podrobně prodiskutují a dají do kontextu s ostatními aspekty života, do kterých mohou zasahovat. V některých případech nemusí být dítě na první terapii přítomno.

Terapeut společně s rodiči definuje klíčové oblasti problému, stanoví se základní přání a cíle pro terapii a dle nich je pak nastaven léčebný plán. Terapie jsou samozřejmě tvořeny dítěti na míru s přihlédnutím a využitím jeho zájmů a koníčků.

Masáž

I masáže jsou v MINT Terapie poskytované na míru našim klientům. I tady proto počítejte s krátkým úvodním rozhovorem, který pomůže terapeutovi zvolit nejvhodnější přístup a techniky – jinou masáž dostane klient, který právě uběhl a maraton a ten, kdo má spíše sedavý způsob života. Klientů se samozřejmě ptáme na preference – co je v rámci masáže vyhovující a komfortní, jakým místům se třeba vyhnout apod. Před zahájením masáže terapeut opouští místnost, aby se klient mohl v soukromí převléci a zakrýt se připraveným prostěradlem.

*Klient si odkládá takové množství oblečení, jaké je mu komfortní. Dle preferencí lze masáž provádět i v oblečení.

Než klient po skončení vstane a odchází, je mu dopřán extra čas na odpočinek, kdy masáž doznívá.

Co si přinést s sebou?

  • Spodní prádlo a/nebo oblečení, ve kterém vám je pohodlně a ve kterém se budete moci volně pohybovat a cvičit.
  • Pokud máte aktuální zdravotnickou dokumentaci (doporučení od lékaře, výsledky vyšetření – rentgenu, magnetické rezonance apod.), vezměte si ji s sebou.
  • Prosím, berte na vědomí, že při terapiích s miminky a dětmi jsou rodiče nebo jiné pečující osoby vždy přítomny. Užitečné může být vzít dětem s sebou oblíbenou hračku.

Pokud jdete na masáž, nedoporučujeme v daný den konzumaci těžkých jídel a alkoholu.

Mgr. Farah Droubi