Služby

Fyzioterapie pro dospělé

Fyzioterapie pro děti

Fyzioterapie v těhotenství

Fyzioterapie po porodu

Fyzioterapie pánevního dna

Sportovní fyzioterapie

Respirační fyzioterapie

Ultrazvukové vyšetření

Workshopy a semináře

Fyzioterapie pro dospělé

Pomůžeme vám k pohybu bez bolesti – po úrazech, operacích, při chronických obtížích, ale i v rámci prevence.

Dospělí všech věkových kategorií mohou profitovat z individuálního zhodnocení a následné terapie pohybového aparátu.

Více o fyzioterapii pro dospělé 💡

Pomůžeme vám k pohybu bez bolesti – po úrazech, operacích, při chronických obtížích, ale i v rámci prevence.
Dospělí všech věkových kategorií mohou profitovat z individuálního zhodnocení a následné terapie pohybového aparátu.

Důvody k vyhledání fyzioterapie
 • muskuloskeletální a ortopedické obtíže
 • neurologické poruchy
 • postoperační a poúrazové stavy
 • bolesti a omezení pohybu kloubů
 • prevence zranění
 • vadné držení těla
 • podpora a kompenzace sportovních výkonů a aktivit
 • obtíže spojené se sedavým zaměstnáním
Jak dospělým pomáháme
 • identifikace klíčových oblastí problému
 • stanovení plánu terapie uzpůsobeného vašim individuálním potřebá
 • terapie zahrnující kombinaci manuálních technik, obecných doporučení a aktivního cvičení
 • edukace k porozumění fungování vlastního těla jako klíč k úspěšné terapii i dlouhodobé prevenci
 • vysvětlení příčin a souvislostí týkající se vašeho problému

Fyzioterapie pro děti

Poskytujeme terapie pro miminka, předškolní i starší děti. Pomůžeme vám s plochonožím, vadným držením těla nebo při poúrazových a pooperačních stavech.

U miminek provádíme  preventivní kontroly psychomotorického vývoje a konzultace správného handlingu pro nastavení co nejlepších podmínek pro přirozený zdravý vývoj.

Více o fyzioterapii pro děti 💡

Fyzioterapie je určena pro novorozence, mladší i školní děti až po mladistvé do 18 let.

Pro děti diagnostikované konkrétní poruchou je pravidelná fyzioterapie velice důležitá. Je cestou, jak problémy dlouhodobě kompenzovat a vyhnout se tak komplikacím v budoucnu.

I pro děti bez obtíží, ale aktivně sportující, je terapie vhodná ke sledování optimálního vývoje, edukaci a prevenci zranění.

Při jakých příležitostech dětem pomáháme?
 • obtížíe v kontextu předčasného porodu
 • opoždění v motorickém vývoji
 • neurologických vadách
 • hypermobilitě
 • skolióze a dalších strukturálních deformitách
 • stavy po operacích nebo zraněních
 • plochonoží
 • vadném držení těla
Jaké terapeutické metody využíváme?

Naši terapeuté využívají řadu terapeutických metod včetně Vojtovy reflexní lokomoce, Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře, Bobath konceptu, viscerálních a kraniálních osteopatických manipulačních technik a dalších.

Zhodnocení optimálního psychomotorického vývoje

Může se vám zdát, že pohybové chování a vývoj vašeho dítěte je odlišný od toho, který znáte u sourozence nebo jiných dětí stejného věku. 

Cílem tohoto vyšetření je zhodnocení, zda se jedná o odchylku, která je třeba řešit terapií, a nabídnutí konkrétních praktických rad a tipů. Terapie zahrnuje edukaci pečujících osob o správné manipulaci s miminkem (handling) a vhodných polohách. Je-li třeba, jsou doporučena také specifická cvičení.

Fyzioterapie v těhotenství

Těhotným poskytujeme péči od 12 týdnů těhotenství až do porodu. Pomůžeme vám s bolestmi kyčlí, kostrče nebo stydké spony.

Doporučíme vám vhodné sportovní aktivity a cvičení pro kompenzaci změn, ke kterým v těhotenství přirozeně dochází a které mohou být zdrojem bolestí pohybového aparátu.

Co by vás ještě o fyzioterapii v těhotenství mohlo zajímat...

V těhotenství zažívá nejrůznější bolesti svalů a kloubů až 50 % žen. Proto maminkám poskytujeme péči od 12 týdnů těhotenství až do porodu. Doporučíme vám vhodné sportovní aktivity a cvičení pro kompenzaci změn, ke kterým v těhotenství přirozeně dochází a které mohou být zdrojem bolestí pohybového aparátu. 

Včas řešíme také prevenci vzniku diastázy břišních svalů nebo inkontinence a přípravu na porod

S čím dalším těhotným ženám pomáháme?
 • bolestmi dolní části zad a pánve
 • bolestmi kyčlí
 • bolestmi u žeber a na hrudníku
 • bolestmi kostrče a v kříži
 • syndromem karpálním tunelu
 • péčí o jizvu po předchozím porodu císařským řezem nebo nástřihu

Fyzioterapie po porodu

Věříme, že každá žena si po období těhotenství a porodu zaslouží specifickou péči.

Fyzioterapii po porodu doporučujeme všem ženám a zvláště těm, které rodily s porodním poraněním, nástřihem nebo císařským řezem. Pomůžeme vám s rekonvalescencí a bezpečným návratem ke sportu.

Více o fyzioterapii po porodu 💡

Věříme, že ať už Vaše těhotenství a porod bylo jakékoliv, zasloužíte si specifickou péči.

Řešíme bezpečný návrat ke cvičení i kontrolu svaloviny pánevního dna a případné terapie při dalších obtížích.

S čím vám po porodu dokážeme pomoci?
 • inkontinence
 • prolaps pánevních orgánů
 • bolesti v oblasti pánve
 • bolestivost jizvy po císařském řezu, nástřihu nebo porodním poranění
 • bolestivý pohlavní styk
 • bolest zad a další bolesti pohybového aparátu
 • diastáza břišních svalů

Fyzioterapie pánevního dna

Pomůžeme vám při obtížích spojených s dysfunkcí svalů pánevního dna – např. s inkontinencí moči, bolestmi kostrče, hyperaktivním močovým měchýřem nebo při problémy s otěhotněním

Pomůžeme vám ošetřením svalstva pánevního dna i zřetězených svalových napětí a doporučením vhodných cvičení a pomůcek

Kdy vyhledat fyzioterapii pánevního dna?

Následkem operací (hysterektomie, císařský řez), těžkých porodů, těhotenství, ale i jednostrannou sportovní nebo pracovní zátěží a hormonálními změnami vznikají dysfunkce svalů pánevního dna. Ty se projevují různými příznaky, které mohou narušovat kvalitu Vašeho života a způsobovat Vám bolesti a další obtíže. Fyzioterapie Vám s tímto umí pomoci

Co nejčastěji řešíme při dysfunkcích svalů pánevního dna?
 • bolesti zad, hlavy nebo kostrče
 • inkontinence
 • hyperaktivní močový měchýř
 • zácpa
 • bolesti při sexu
 • nepravidelný nebo bolestivý menstruační cyklus
 • obtíže s otěhotněním

Sportovní fyzioterapie

Zlepšete svůj výkon, předcházejte zraněním a zvládněte pomocí fyzioterapie lépe a bezpečněji specifika daného sportu.

Sportovní fyzioterapie je vhodná pro aktivní lidi všech věkových kategorií a úrovní včetně dětí.

Více o sportovní fyzioterapii 💡

Sportovní fyzioterapie je určena pro aktivní osoby všech věkových kategorií a úrovní. Hlavním cílem je ukázat vám, jak se zaměřit na vaše individuální slabé a silné stránky a přizpůsobit váš cvičební režim tak, abyste maximalizovali jeho výhody. Naučit vás důležitosti regenerace versus zátěže a pomoci vám věnovat se vašemu sportu naplno, dlouhodobě a bezpečně.

Jak vám sportovní fyzioterapie pomůže?
 • podpořit výkonnost
 • doléčit nebo ošetřit zranění
 • předcházet zraněním
 • naučíte se sérii kompenzačních cvičení, které jsou vhodným doplňkem vašeho sportu nebo aktivity a pomohou vám dále se zlepšovat.

Respirační fyzioterapie

Díky respirační fyzioterapii můžete zapracovat na dechových obtížích,
ulevit si při astmatu nebo po operacích v oblasti břicha a hrudníku.

Své uplatnění má respirační terapie ale i v rámci sportovní přípravy.

Více o respirační fyzioterapii 💡

Respirační terapie je součást rehabilitace se zaměřením na dechové obtíže. Má význam diagnostický, terapeutický i preventivní. Využívá se u dětských i dospělých pacientů s onemocněním respiračního systému (CHOPN, astma bronchiale, plicní fibróza, stavy po zánětu plic apod.) jak v akutní, tak i v chronické formě.

Kdy vyhledat respirační fyzioterapii?
 • při chronických obtížích – CHOPN, astma bronchiale, plicní fibróza
 • při akutních obtížích spojených s dechovými obtížemi – pneumonie, záněty horních a dolních dýchacích cest
 • během sportovní přípravy
 • za snížení výkonnosti a tolerance zátěže (i v seniorském věku)
 • při zvýšené dušnosti
 • u stavů po operacích v oblasti hrudníku
 • při neurologických onemocněních – CMP, RS, m. Parkinson

Ultrazvukové vyšetření

Pro co nejpřesnější zhodnocení a objektivní sledování pokroků v rámci fyzioterapie používáme v MINT Terapii ultrazvuk.

Využíváme jej zejména pro vyšetření diastázy břišní a zhodnocení funkčního stavu svaloviny pánevního dna.

Více o ultrazvukovém vyšetření 💡

Pro vyšetření diastázy břišní nebo svalstva pánevního dna využíváme v MINT Terapii bezdrátovou ultrazvukovou sondu. Sonografické zobrazení nám umožňuje objektivně zhodnotit stav měkkých tkání, změřit velikost rozestupu břišních svalů a při opakovaném vyšetření pak přesně sledovat výsledky terapie.

Výhody ultrazvukového vyšetření

Při vyšetření funkčního stavu svaloviny pánevního dna ultrazvuk díky live zobrazení pacientkám nabízí také skvělou zpětnou vazbu a navedení do aktivace a relaxace pánevních svalů, jejichž uvědomění jinak může být problematické.

Mám se vyšetření obávat?

Vyšetření je bezbolestné a bezpečné, není třeba se na něj nijak speciálně chystat a lze jej opakovat dle potřeby.

Jakou využíváme pro vyšetření sondu?

V MINT Terapii používáme sondu 2v1 – lineární 7,5 MHz – 10 MHz 192 elementů a konvexní – 3,5 MHz – 5 MHz, 192 elementů. Využít lze modů B, B/M, Barevný Doppler, PW nebo Power doppler.

Workshopy a semináře

O vaše zdraví se staráme nejen u nás v ambulanci, ale také přímo ve firmách a institucích na odborných seminářích a workshopech.

Na co se nás často ptáte

Obecné

Jak vypadá první návštěva fyzioterapie? Co potřebuji s sebou a co si mám vzít na sebe?

První vstupní terapie je vyšetřovací, seznamovací, informační. Plán terapie je pak stanoven na základě vyšetření a ve spolupráci s pacientem.

Pro vyšetření si pacienti obvykle odkládají do spodního prádla. Pokud byste takto nebyli komfortní, můžete si na převlečení přinést třeba sportovní kraťasy nebo vršek od plavek. Jinak s sebou nic speciálního nepotřebujete.

Pokud máte k dispozici zdravotnickou dokumentaci, která se vztahuje k Vašim aktuálním zdravotním obtížím, vezměte ji s sebou.

Poskytuje MINT Terapie péči hrazenou zdravotními pojišťovnami?

Naše zdravotnické zařízení nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, naši klienti si zdravotní služby hradí v režimu samoplátce.

Přijímáme benefitní poukázky Benefity, BenefitPlus, Edenred a Sodexo.

Jak rezervovat termín terapie?

Svůj termín si nejlépe rezervujete na našich webových stránkách prostřednictvím online rezervačního systému. Na e-mail nebo telefon se můžete také ozvat přímo svému terapeutovi.

Případně využijte obecný kontakt recepce@mint-terapie.cz a telefonní číslo +420 602 642 411.

Jak můžu zrušit již rezervovaný termín?

Pokud Vám zarezervovaný termín nevyhovuje, sami jej můžete zrušit pomocí tlačítka STORNOVAT REZERVACI v potvrzovacím e-mailu rezervace. Na e-mail nebo telefon se můžete také ozvat přímo svému terapeutovi.

Případně využijte obecný kontakt recepce@mint-terapie.cz a telefonní číslo +420 602 642 411. Rezervace lze rušit nejpozději 24 hodin před termínem.

Zrušení terapie ve stejný den podléhá storno poplatku 500,- Kč. V případě nedostavení se na smluvený termín bez omluvy je účtován poplatek v plné výši rezervace.

Kde u MINT Terapie zaparkovat?

MINT Terapie nemá k dispozici vlastní parkovací místo. Dobrá šance na zaparkování bývá např. v ulici Divadelní, případně v podzemních garážích Národního divadla na adrese Ostrovní 1. Pro více informací o placených parkovacích zónách na Praze 1 prosím navštivte www.parkujvklidu.cz.

Způsob platby

Můžu platit kartou?

Ano, můžete. Přímo u nás na klinice zaplatíte v hotovosti nebo kartou.

Přijímáme také benefitní poukázky Benefity, BenefitPlus, Edenred a Sodexo.

Přijímáte platby prostřednictvím nadací, nadační fondů a dalších organizací?

Ano, přijímáme. Každý případ zpracováváme individuálně, pro více informací se nám proto prosím ozvěte na recepce@mint-terapie.cz a telefonní číslo +420 602 642 411.

Přijímáte platby prostřednictvím faktury vystavené na zaměstnavatele (příspěvek na zdravotní péči pro zaměstnance FKSP)?

Ano, přijímáme. Každý případ zpracováváme individuálně, pro více informací se nám proto prosím ozvěte na recepce@mint-terapie.cz a telefonní číslo +420 602 642 411.

Kdo se o vás v MINT Terapii postará?

Bc. Mgr. Pavla Ptáčková

Fyzioterapeutka a co-founder

Bsc. Tereza Lavingerová

Fyzioterapeutka

Mgr. Dominika Mühlová

Dětská fyzioterapeutka

Petra Koulová

Dětská fyzioterapeutka

Mgr. Olga Mikynová

Fyzioterapeutka

Mgr. Kateřina Prokopová

Fyzioterapeutka

Mgr. Michaela Šimková

Fyzioterapeutka

Mgr. Karel Kupec

Fyzioterapeut

Mgr. Marta Sola Morena

Fyzioterapeutka (mateřská dovolená)

Kontaktujte nás

**Naše zdravotnické zařízení nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nepříjímáme tedy FT poukazy na rehabilitaci.**

MINT Terapie s.r.o.
IČO 02062241

Poliklinika Na Národní, 3. Patro
Národní 9, 110 00 Staré Město, Česká republika

Pondělí až pátek 08:00–⁠20:00

© 2023 Všechna práva vyhrazena - MINT Terapie